THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-10-2020
28-10-2020 0-8 | 95 39 | 64 34 04 40 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 95 | TRÚNG XIÊN 4: 64 34 04 40
27-10-2020 3-8 | 86 41 | 68 57 91 21 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 41 | TRÚNG LÔ: 68 57 91
26-10-2020 4-6 | 75 90 | 85 53 91 37 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 75 90X2 | TRÚNG LÔ: 53
25-10-2020 2-6 | 34 06 | 69 51 56 85 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 34 06 | TRÚNG LÔ: 69 51X3 56
24-10-2020 0-8 | 84 80 | 57 59 47 86 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 84X2 80X2 | TRÚNG LÔ: 57 59 47
23-10-2020 2-3 | 08 16 | 26 63 25 22 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 08 | TRÚNG XIÊN 4: 26 63 25 22
22-10-2020 7-7 | 96 37 | 07 31 84 95 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 96X2 37 | TRÚNG LÔ: 31 84 95
21-10-2020 3-1 | 79 64 | 87 25 03 54 TRƯỢT | TRÚNG ST: 79 64 | TRÚNG XIÊN 4: 87 25 03 54
20-10-2020 5-7 | 64 36 | 07 39 38 37 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 64X2 36 | TRÚNG LÔ: 39 37X2
19-10-2020 2-5 | 08 76 | 30 33 18 17 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 08 76 | TRÚNG LÔ: 18X2
18-10-2020 1-9 | 29 12 | 08 46 83 27 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG XIÊN 4: 08 46 83 27
17-10-2020 6-9 | 78 19 | 83 08 27 48 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG LÔ: 48
16-10-2020 0-8 | 00 33 | 94 50 51 43 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG LÔ: 50 43
15-10-2020 2-8 | 10 29 | 12 00 66 01 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG LÔ: 12X2 00
14-10-2020 1-5 | 05 38 | 27 17 96 36 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 05 38 | TRÚNG LÔ: 27 17 96
13-10-2020 6-6 | 74 60 | 89 16 05 17 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG LÔ: 89 16