THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 25-06-2021
24-06-2021 7-9 | 83 34 | 26 19 76 59 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19X2 59
23-06-2021 7-8 | 99 96 | 60 05 44 69 TRƯỢT | TRÚNG ST: 99 96 | TRÚNG LÔ: 60
22-06-2021 0-5 | 45 80 | 03 90 42 63 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 45 80 | TRÚNG LÔ: 42
21-06-2021 4-1 | 04 82 | 26 48 25 27 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 04 | TRÚNG LÔ: 26 48 25X2
20-06-2021 9-8 | 83 42 | 90 79 80 01 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 90 80 01
19-06-2021 7-2 | 49 56 | 82 86 72 80 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 49X2 56 | TRÚNG LÔ: 72 80
18-06-2021 6-1 | 30 19 | 61 66 62 94 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 30 19 | TRÚNG LÔ: 61 94
17-06-2021 6-5 | 26 10 | 97 35 82 26 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 26 10X2 | TRÚNG LÔ: 97 35 26
16-06-2021 2-2 | 99 81 | 42 71 91 14 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 99X2 | TRÚNG LÔ: 71 91
15-06-2021 8-1 | 49 67 | 36 23 82 68 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 49 67 | TRÚNG LÔ: 36 23 68
14-06-2021 4-6 | 32 55 | 06 86 32 77 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 32 55 | TRÚNG XIÊN 4: 06 86 32 77
13-06-2021 7-8 | 23 32 | 49 57 00 27 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG XIÊN 4: 49 57 00 27
12-06-2021 6-3 | 66 39 | 00 60 03 38 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 66 39 | TRÚNG XIÊN 4: 00 60 03 38
11-06-2021 4-8 | 61 15 | 09 25 65 24 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 61 | TRÚNG LÔ: 09 25 65
10-06-2021 7-9 | 61 88 | 40 36 13 30 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 61 | TRÚNG LÔ: 40 36 13
09-06-2021 9-9 | 83 67 | 99 55 46 29 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 83 | TRÚNG LÔ: 99 46 29