THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 1-1 | 43 83 | 66 90 43 30 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 43 | TRÚNG XIÊN 4: 66 90 43 30
26-09-2021 8-6 | 98 05 | 83 75 79 22 TRƯỢT | TRÚNG ST: 98 05X3 | TRÚNG XIÊN 4: 83 75 79 22
25-09-2021 0-8 | 95 73 | 11 97 84 94 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 95 73 | TRÚNG LÔ: 11 97X2 94
24-09-2021 7-9 | 77 41 | 04 06 02 99 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04 06 02
23-09-2021 3-6 | 67 36 | 58 72 42 61 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 67 36 | TRÚNG XIÊN 4: 58 72 42 61
22-09-2021 7-2 | 13 33 | 59 74 17 86 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG LÔ: 59 86
21-09-2021 8-3 | 01 77 | 73 84 55 91 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 01 77 | TRÚNG LÔ: 84 55 91
20-09-2021 1-9 | 23 33 | 68 18 85 00 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG XIÊN 4: 68 18 85 00X2
19-09-2021 5-7 | 81 78 | 80 04 71 03 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 81 78 | TRÚNG XIÊN 4: 80 04 71 03
18-09-2021 0-1 | 77 51 | 36 71 44 28 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG LÔ: 36 71 44
17-09-2021 3-0 | 76 77 | 79 29 77 32 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 76 77 | TRÚNG XIÊN 4: 79X2 29 77 32
16-09-2021 9-1 | 33 49 | 48 43 32 82 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 48 43X2 32X2 82X2
15-09-2021 6-5 | 38 12 | 66 40 05 14 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG LÔ: 66 40 14
14-09-2021 3-9 | 21 15 | 49 92 78 82 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 21 | TRÚNG LÔ: 49 82
13-09-2021 4-6 | 91 61 | 64 99 30 63 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 91 61 | TRÚNG LÔ: 64 99 30
12-09-2021 4-7 | 43 08 | 23 53 13 64 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 08X2 | TRÚNG LÔ: 53 13X2